Wat is HartslagNu?

HartslagNu is een alarmeringssysteem bij reanimaties. HartslagNu bevat adresgegevens van vrijwillige (burger)hulpverleners. Deze vrijwilligers hebben zich laten registreren en zijn bekwaam om een reanimatie te kunnen uitvoeren en een AED te bedienen. De adressen van geregistreerde en beschikbare AED’s staan in HartslagNu vermeld.

De Meldkamer Ambulancezorg stuurt de adresgegevens van een slachtoffer naar HartslagNu. 
HartslagNu zoekt de dichtstbijzijnde geregistreerde hulpverleners en stuurt deze personen een SMS bericht of bericht in de HartslagNu app met een oproep om direct naar het slachtoffer te gaan, met het adres waar ze naar toe moeten en de datum en tijd van de oproep.
Is er geen AED beschikbaar dan ontvangen de vrijwilligers allemaal dezelfde boodschap.
Is er een AED beschikbaar dan wordt er een onderscheid gemaakt, gebaseerd op afstand, tussen deelnemers die direct naar het slachtoffer worden gestuurd en deelnemers die eerst een AED moeten gaan halen en dan naar het slachtoffer worden gestuurd.

Voor meer informatie over de achtergrond en werking van HartslagNu zie: www.hartslagnu.nl