Wat is een AED?

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt bij een persoon met een circulatiestilstand. Door een AED kan op een geautomatiseerde manier een elektrische schok worden toegediend, met als doel het hart weer regelmatig te laten kloppen.
De AED leidt u op een veilige wijze door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

U herkent een AED aan het volgende beeldmerk:

Hoe werkt een AED

Een AED is makkelijk te bedienen. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. Je plaatst twee plakelektroden op de ontblote borstkas van het slachtoffer. De elektroden registreren of er hartactiviteit bij het slachtoffer is en of er al dan niet een schokopdracht moet komen. In een groot aantal gevallen zal de AED opdragen om door te gaan met reanimeren.

Waarom is een AED binnen een 6-minutenzone noodzakelijk?

Door vroegtijdig (binnen zes minuten) het hart te defibrilleren vergroot u de kans op overleven tot 70%! Iedere minuut dat er gewacht wordt met defibrillatie neemt de overlevingskans met 10% af en wordt het hart minder gevoelig voor het defibrilleren! De ambulance komt meestal niet binnen 6 minuten ter plaatse dus is het van levensbelang dat een automatische defibrillator voor handen is. U kunt het leven van uw buurman, partner of familielid er mee redden!