6-minutenzone

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Jong, oud, man, vrouw: het kan iedereen overkomen. Het overgrote deel (70%) van de slachtoffers bevindt zich in of rond het huis, meer dan 90% overleeft een hartstilstand niet.

Waarom een 6-minutenzone

Als men binnen 6 minuten begint met reanimeren en met een Automatische Externe defibrillator (AED) het hart één of meerdere krachtige stroomstoten toedient, wordt de overlevingskans van een slachtoffer van een hartstilstand verhoogd naar 50 tot 70 procent.

Achtse Barrier Hartveilig heeft de volgende doelstellingen:

  • Zorgen dat iedereen weet wat te doen bij een hartstilstand;
  • Zorgen dat er AED’s zijn die 24 uur per dag toegankelijk zijn;
  • Zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn die kunnen reanimeren, weten hoe een AED werkt en bereidt zijn slachtoffers in hun omgeving te helpen.

Hoe gaat het in zijn werk

Aangemelde vrijwilligers in een straal van 1 km van het slachtoffer krijgen na een melding van een hartstilstand via 112 een bericht in de HartslagNu app of een SMS bericht. De vrijwilliger krijgt door waar het slachtoffer is en waar een AED in de buurt is. Als hij in de gelegenheid is om te helpen, gaat hij zo snel mogelijk naar het slachtoffer toe. Het is bekend dat een vrijwilliger vaak sneller ter plaatse kan zijn dan de professionele hulpverleners, waardoor de kans van overleven doordat binnen 6 minuten na de hartstilstand met reanimeren gestart kan worden veel groter is.