Reanimatie

Hier staan zeer beknopt de vijf stappen beschreven die een geoefend hulpverlener moet doorlopen. Dit geldt niet als reanimatiecursus, maar moet gezien worden als een praktisch hulpmiddel.

 

Stap 1

Controleer het bewustzijn door het slachtoffer voorzichtig aan de schouders te schudden en aan te spreken. Vraag bijvoorbeeld: "Gaat alles goed met u?", "Wat is er gebeurd?" Als er geen reactie volgt op het aanspreken en aanraken, dan is het slachtoffer bewusteloos.
Roep om hulp. Laat het slachtoffer niet alleen.
Stap 1

Stap 2

Leg het slachtoffer op zijn rug en maak de luchtweg vrij door het hoofd iets naar achteren te kantelen of de kin met de vingertoppen iets omhoog te tillen. Houd de luchtweg open. Kijk, luister en voel maximaal 10 seconden naar normale ademhaling. Stap 2

Stap 3

Als het slachtoffer niet normaal ademt of als u twijfelt, vraag een omstander om 112 te bellen. Zeg dat het om een reanimatie gaat, en vraag of hij/zij terugkomt. Vraag een andere omstander of er een AED in de buurt gehaald kan worden. Stap 3

Stap 4

Als het slachtoffer niet normaal ademt of als u twijfelt start met hartmassage. Geef borstcompressie door het borstbeen 5-6 cm. in te drukken met een frequentie van 100-120 per minuut. Stap 4

Stap 5

Na 30 borstcompressies start u met mond-op-mond beademing.
Als u de kinlift heeft toegepast en tijdens het beademen komt de borstkas omhoog, dan heeft u voldoende ingeblazen. Beadem 2 keer.

Wissel 30 borstcompressies af met 2 keer beademen tot professionele hulp arriveert.

Als er een AED aanwezig is sluit die dan zo snel mogelijk aan maar blijf doorgaan met reanimeren tot de AED u vraagt het slachtoffer niet meer aan te raken.
Stap 5