Nieuws

Vanaf nu staan onze cursussen vermeld op de website en kunnen deelnemers zich online aanmelden. Ook staat aangegeven hoeveel vrije plaatsen er nog voor een bepaalde cursus zijn. We hebben getracht om op verschillende dagen cursussen in te roosteren, zodat deelnemers een geschikte avond kunnen kiezen. Al onze cursussen worden gegeven door cursusleiders die zijn gekwalificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Ze worden gegeven in Wijkcentrum De Mortel in Eindhoven en zijn voor actieve burgerhulpverleners uit Achtse Barrier gratis toegankelijk.